INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
I Villa Långbers integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Villa Långbers är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

Villa Långbers respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy gäller när Villa Långbers registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.

Personuppgifter vi samlar in
Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt e-postadress.

Villa Långbers registrerar personuppgifter i samband med:

a) Att du preliminärt eller definitivt bokar en vistelse hos oss oavsett bokningskanal.
b) Att du anmäler att du vill ha våra digitala nyhetsbrev eller vill vara med i kundklubben.
c) Att du gör en förfrågan för evenemang som t.ex. konferens eller bröllop.
d) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Villa Långbers på exempelvis en mässa eller ett evenemang
e) Att vi köpt in din adress från en extern källa, avser endast företag.

Hur vi använder insamlad information

a) För att vid behov kunna kontakta dig med information om din bokade vistelse/evenemang hos oss.
b) För att utföra eventuell marknadsundersökning efter din vistelse/event.
c) För att nå ut till gäster, som lämnat samtycke, med generell och riktad marknadsföring

Information som kan lämnas ut 
Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, vid t.ex. ett postala utskick. Ett tryckeri får i det fallet en samlad fil med endast de uppgifter som behövs, t.ex. namn och adress. Efter utfört arbete får de ej spara eller använda dessa uppgifter.

Om cookies (webbkakor)
När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Villa Långbers saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. Villa Långbers ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du, vid en bokning, lämnar personuppgifter till Villa Långbers registreras och lagras uppgifterna om dig, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Villa Långbers hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Villa Långbers använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Villa Långbers kommer på eget eller bokarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Villa Långbers. När vi köpt din adress (endast företag) från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Du kan även själv stoppa mailkommunikation från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det mail som du mottagit från oss.

Postadress:
Vår Herres Gattu 28, 793 70 Tällberg
E-postadress:
info@langbers.se
Telefonnummer:
0247-502 90

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25.