Mats Svensson
Leksand, f. 1950
Keramik


Med enbart handen som verktyg låter leran sig formas, omedelbart och direkt. Samma självklarhet finns i Mats keramiska objekt, som inspireras av naturens växlingar och bordets fröjder. Han arbetar främst med drejat eller formtryckt stengods och porslin i en stil som ofta påminner om den högbrända keramikens månghundraåriga asiatiska arv. Under lång tid har Mats förenat sitt arbete som keramiker med undervisning och han delar fortfarande generöst med sig av sin gedigna kunskap till en ny generation konsthantverkare.

ARTIST STATEMENT
Working with ceramics means molding, joining and firing different materials from the earth crust. I find inspiration in nature and the seasonal changes. Throughout my professional life, I have been greatly influenced by Japanese ceramics and its relation to nature and asymmetry. Shapes that I often return to are simple irregular bowls for various purposes.  

In the working process I seek for some kind of balance between the controlled and the unforeseen. 
I am working with utility goods and want my ceramics to be used. The tools I use to shape the clay are a potter’s wheel and plaster press molds. The glazes mainly consist of clays, ash and feldspar. Everything is fired in a gas kiln or an Anagama kiln to about 1280 degrees Celsius. The glazes mostly consist of clay, ash and feldspar.

UTSTÄLLNINGAR
2020 Mannes Galleri, Leksand
2020 Maud & Mable Gallery, London
2019 ICAF Sasama, Japan
2019 Sadelmakarlängan, Österby Bruk
2018 Kaolin, Stockholm
2017 Drejeriet, Östersund
2015 Mufei Galler, Jingdezhen, Kina
2010 Galleri Spejaren, Leksand
1994 Gagnefs Konstförening, Djurås
1991 Leksands Kulturhus, Leksand
1989 Kaolin, Stockholm
1987 Galleri Kvarnen, Sundborn
1984 Galleri Kvarnen, Sundborn
1981 Wadköpingshallen, Örebro
1979 Dalarnas Museum, Falun
1976 Karlsvik, Rättvik